ONSTUITBARE ONTWIKKELING door OSHO ZEN TAROT


Van Kameel naar Leeuw naar ’t Vrije Kind

Met het kaartendeck van de Osho Zen Tarot is regelmatig een onstuitbare ontwikkeling te ervaren. Een voorbeeld hiervan is de volgende. We starten bij Rebirth/Wedergeboorte, Kaart 10 van ’t element wolken.
Uiteraaonstuitbare ontwikkelingrd zijn er in de Osho Zen Tarot geen goede of slechte kaarten, want op basis van elke kaart zijn er positieve handreikingen te ontdekken.
Toch kun je speciale kaarten hebben waar je je blij van voelt worden, omdat ze bijvoorbeeld zoveel perspectief bieden, er een sprankeling voor je leven op dit moment vanuit gaat.
Een daarvan is voor mij de wolkenkaart 10 Rebirth/ Wedergeboorte.
In het totale Osho Zen Tarot deck wordt deze kaart voorafgegaan door kaart 9 Sorrow/Verdriet. Op het plaatje zie je een man afgebeeld die duidelijk ‘geen gat meer’ in zijnOnstuitbare ontwikkeling situatie ziet. Hij zit met het hoofd in de handen want hij ziet geen perspectief. En dat is logisch: want daar zit hij met zijn rug naar toe. Hij heeft zich afgewend van het blauwe stuk lucht dat door de twee muur helften gloort en dat de toegang geeft tot het universum.
Hij is zo terneergeslagen door zijn huidige situatie dat hij wegzakt is in zijn mind, in de staat van het onverlichte denken, waar de wolkenserie van de Osho Zen Tarot voor staat.

Blijven piekeren geeft geen toegang tot onstuitbare ontwikkeling

Maar door zo te blijven zitten, pieker je jezelf steeds dieper de put in. Er is op die manier weinig kans op een onstuitbare ontwikkeling. Want het is in een dergelijke situatie juist aan te bevelen om overeind te komen, van je plek af, en te gaan bewegen. De situatie is nu even zeer belabberd, maar zo in de put blijven zittend, kom je daar ook niet verder mee. Juist als je eens even in beweging komt, kan je energiepatroon gaan verschuiven.
Als de persoon door de ruimte zou wandelen, zou hij in een van de muren, waar hij nu met zijn rug naar toegekeerd zit, een spleet ontwaren. Die opening biedt uitzicht op de nachtblauwe hemel met sterren, op het universum. Daar heeft deze persoon op dit moment geen toegang toe, want de wolken versluieren zijn bewustzijn en hij keert zich af waardoor hij verzuipt in zijn situatie. De ‘hij’ in deze situatie kan natuurlijk evengoed een vrouw, een ‘zij’ zijn.
Hoe moeilijk een levenssituatie ook is, er is in feite ook altijd wel uitzicht, als je hem kunt/wilt zien. Er is altijd de mogelijkheid van een onstuitbare ontwikkeling, mits je hem wilt zien. Maar op deze afbeelding komt de persoon niet verder. Als we deze kaart treffen, is het een reminder dat wegzakken in je teleurstelling, je verdriet geen uitweg biedt, maar dat het raadzaam is om in beweging te komen. Schud de zaken eens flink van je af zoals bijvoorbeeld zo mooi in de Osho Kundalini meditatie gebeurt. Als je deze een tijdlang elke namiddag doet, zul je merken dat negatieve gebeurtenissen veel minder vat op je hebben. Zo maak je de weg vrij voor een onstuitbare ontwikkeling.

Onstuitbare ontwikkeling via de 3-staps bewustzijnsgroei van Nietzsche: kameel – leeuw – kind

Weet in ieder geval dat piekeren geen oplossing van je situatie is. Kom overeind en kijk om je heen…wellicht ontwaar je daar een lichtpuntje, ‘every cloud has a silver thread’, aan elke wolk zit wel een zilveren randje.
In kaart 10 Rebirth/Wedergeboorte kun je ontwikkeling ontwaren. Er is een afbeelding van 3 figuren: de kameel, de leeuw en het kind. In de onderste figuur, de kameel, zie je situatie van de persoon van kaart 9 terug. Hij is omringd door wolken. Het onverlichte denken overheerst, gaat met je op de loop en je doet gemakkelijk wat anderen van je verlangen. Je mind zit toch al boordevol met ‘geboden’ en ‘verboden’.
Onstuitbare ontwikkelingDeze driedeling, kameel-leeuw-kind, is afkomstig van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Nietzsche had briljante inzichten en hij was er zijn tijd ver mee vooruit. Hij werd daarom door zijn tijdgenoten niet begrepen en vond vrijwel nergens enig gehoor. Zijn leven is tragisch geëindigd nadat hij in een instelling voor psychisch zieken beland was. Door kenners wordt gezegd, dat hij in in feite in het verkeerde werelddeel geboren is. Had hij in die tijd in het Oosten geleefd, dan zou hij wellicht de verlichte staat van zijn hebben bereikt.
Kijken we opnieuw naar de drie figuren op de kaart Rebirth/Wedergeboorte, dan kunnen we vaststellen dat de staat van Kameel de situatie van de meeste mensen is. Ze torsen hun lasten mee en nemen die van anderen er nog eens bij. En zo sjokken ze hun hele leven voort: het bestaan is een klus, niet iets waarvan je geniet.
Echter: er zijn ook mensen die in de gaten krijgen dat dit weliswaar het begin van hun leven was. Maar ze vinden daarnaast, dat dit stadium van kameel niet eeuwig hoeft voort te duren. Van een Kameel transformeren ze in hun bewustzijn tot Leeuw. De Leeuw staat stevig in het leven, hij lost zijn eigen problemen op en ieder die hem met iets wil opzadelen, krijgt een grauw. Het lijkt een ideale situatie en het ziet ernaar uit dat men zo in feite ongestoord verder zou kunnen leven. Maar er is nog een volgend stadium. Dat is die van het Vrije Kind.
De leeuw is in zekere mate nog altijd van anderen afhankelijk. Hij zet zich tegen hen af om zich te manifesteren. Dat is bij het Vrije kind niet meer zo. Dat dartelt door het leven en laat het leven door zich heen gaan. Het is een volgende staat van bewustzijn.
Volgens Nietzsche geven deze 3 stadia de ontwikkelingsmogelijkheden in bewustzijn van de mens weer. Ieder begint met de fase van de Kameel. Maar hoe gaat het daarna? blijf je je hele leven kameel of neem je de uitdaging aan om meer, mogelijk alles uit het mens-zijn te halen.

Waar plaats je jezelf in de reeks bewustzijnsfasen van Kamee-Leeuw-Kind

Het is voor de lezer wel interessant waar om na te gaan waar men zichzelf positioneert. Is dat voorbij de kameel en waar dan precies, in de fase van de leeuw of tussen de leeuw en het kind, in een overgangsfase? Als je dit doet, kun je wellicht eyeopeners krijgen over houdingen die in je leven wilt bijstellen. Het is een aanrader!
We zien bij deze Osho Zen Tarot kaart 10 Rebirth/Wedergeboorte in het onderste stadium nog wel de wolken van de mind drijven. De kameel is immers in zekere mate blind, onbewust, zoals hij zijn leven leidt. Maar de leeuw is er zich heel duidelijk van bewust wat hij wel en wat hij niet wil. En in het stadium van het vrije Kind zijn uiteraard ook geen wolken te bespeuren. Het gaat om een natuurlijke groei in bewustzijn, je kunt het niet afdwingen. Wel kun je er moeite voor doen door via meditatie je groei in bewustzijn te bevorderen.
Daarom: de kaart Rebirth laat zien welke onstuitbare ontwikkeling mensen zelf in gang kunnen zetten door middel van meditatie. Het is door het perspectief aan mogelijkheden, een kaart waar ik heel blij van word.

Mogelijkheden om jezelf verder te verrijken met de Osho Zen Tarot, zijn de cursussen die ik aanbied, de
Basiscursus Osho Zen Tarot en twee mogelijkheden als Vervolgcursus: Psychologie en Osho Zen Tarot en Osho Zen Tarot voor Coaching.


Over Donna-admin

Psycholoog vanuit westerse scholing. Ontdekking van de 'Psychologie van de Boeddha's' onder inspiratie van de verlichte meester Osho. Meditatie is voor mij een must voor iedereen die wil groeien in bewustzijn. Het is de basis van mijn eigen leven en werken. Eigen bedrijf 'Donna Cursussen en Workshops' waarin ik zelf ontwikkelde cursussen geef en diverse consulten aanbied. Auteur van 5 boeken, waarvan 1 in het Engels. Op mijn andere website www.ma-donna.nl is ook veel informatie over mijn werk en visie te vinden.