Verlicht Inzicht


Verlicht inzicht

Verandering met behulp van ‘Verlicht Inzicht’

Bij Veranderingen in het leven kunnen we wel support gebruiken, bijvoorbeeld van ‘Verlicht Inzicht’. Verandering is natuurlijk, verandering is inspirerend. Want dat betekent dat we niet ‘af’ zijn. De Verlichte meester Osho stelt: “Man is a bridge” die zich tussen twee staten van eeuwigheid uitstrekt.
Als je dit eenmaal geaccepteerd hebt, ervaar je transformatie als een genade en een spannend avontuur.
Verlicht InzichtHierover heb ik een boek geschreven: Transformatie met speelse thema’s. Uit de inhoud van het boek blijkt dat Transformatie geen zwaarwichtig of moeizaam proces hoeft te zijn. Het mag ook luchtig, met humor en speels plaatsvinden.

Verlicht Inzicht via boeken, website Osho Boeken besproken

Verlichten zijn ons voorgegaan in het doorleven van dit avontuur. Ze kunnen een honger in ons wakker maken om deze staat van zijn ook te ervaren en op onze eigen manier te realiseren. Inzicht van Verlichten kan op verschillende manieren tot ons komen.
Van Osho’s toespraken bestaan nu ongeveer 700 boeken, waarin hij commentaar geeft op vrijwel alle religieuze, filosofische en spirituele stromingen, zoals Zen, Tao, Tantra, de Bauls, Jezus, Buddha en ook geeft hij zijn eigen visie. Hij hanteert het concept van de ‘Nieuwe mens’. Deze is onbelast door het verleden en strekt zijn aandacht niet onnodig uit naar de toekomst. Hij/zij is vrij in het ‘hier en nu’. Daarnaast verenigt de Verlicht Inzicht
Nieuwe mens Zorba de levensgenieter, het vierende element, en Buddha, de mediterende, in zich.
Van ongeveer de helft van Osho’s boeken, in ieder geval van 250, heb ik een overzicht gemaakt, met korte en langere reviews. Deze staan op de website Osho Boeken besproken. Via de zoekmachine daarop kun je een titel invoeren waarna je inhoud van en informatie over het desbetreffende boek krijgt.
Ongelofelijk veel boeken van Osho staan ons in feite ter beschikking. Mijn voorkeur gaat er daarnaast naar uit om het verlicht inzicht van een mysticus ‘live’ te genieten. Het is letterlijk levendig, je hoort de intonatie van de stem, je ziet de gebaren. Dat is een fundamenteel andere ervaring van verlicht inzicht dan bladzijden vol letters te consumeren.

Verlicht inzicht

Osho spreekt via tv

Osho spreekt verlicht inzicht via tv en on line

Het unieke van de huidige tijd is dat het live gesproken woord van een mysticus als Osho beschikbaar is.
In de 4 grote steden in Nederland is er wekelijks Oshotv.  De uitzendingen omvatten een toespraak van Osho en aansluitend is er een overzicht van activiteiten die hun inspiratie in Osho’s visie vinden.

De uitzendingen van Oshotv Den Haag vinden elke dinsdagvond plaats van 19.00 uur, met herhalingen tot 4.00 uur ’s nachts. Ze worden uitgezonden via Den HaagFM tv, lokale zender en zijn bereikbaar voor Den Haag en wijde omgeving.
Elke dinsdagavond wordt er door middel van een lezing verlicht inzicht uit Osho’s  omvangrijke oeuvre gepresenteerd.
 Verlicht inzicht Behalve verlicht inzicht is er muziek, af en toe een interview en activiteiten en nieuws uit de Haagse regio. Als je eenmaal afgestemd bent op deze uitzendingen, ervaar je wat een geweldige lift ze je geven. Het is in alle opzichten telkens een viering.
Dezelfde uitzendingen zijn ook on line terug te zien via: Osho tv uitzendingen. Daar is ook een overzicht van de Oshotv uitzendingen in de andere 3 grote steden.