3 Osho Zen Tarot boeken voor toepassing


3 Boeken voor support

Drie boeken heb ik geschreven die behulpzaam zijn bij dieper begrijpen en het soepeler interpreteren van de Osho Zen Tarot kaarten.

Coachen met de Osho Zen Tarot

Van de 3 Osho Zen Tarot boeken voor Toepassing, is “Coachen met de Osho Zen Tarot” het eerste. Het wordt gebruikt bij de Live cursus Basis Osho Zen Tarot en bij de Email Basiscursus Osho Zen Tarot. Maar uiteraard kun het je ook voor je eigen ontwikkeling met de kaarten goed gebruiken, want de inhoud betreft basale onderwerpen.

Er worden specifieke aspecten van de Osho Zen Tarot kaarten in besproken. Speciaal de kaarten die bij Coaching belangrijk zijn, komen in het boek aan de orde, zowel van de Grote Arcana als van de Kleine Arcana.
Verder wordt behandeld hoe je een zuivere vraag kunt stellen. Dat is het fundament van elk legpatroon: een heldere eenduidige vraagstelling levert het beste resultaat op.

Coachen met de Osho Zen TarotOmdat de Osho Zen Tarot door de levensstroming Zen geïnspireerd is, staat er in het boek ook een hoofdstuk over de kernpunten van Zen en het excentrieke optreden van Zen meesters.

Ook wordt beschreven hoe je het meest uit coach sessies met cliënten haalt. En hoe je te werk kunt gaan als mensen langere begeleiding in de vorm van een traject wensen.

Het boek ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’ kan via de auteur besteld worden.

 Inhoud van de 10 hoofdstukken van ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’

Het boek ontvouwt de mogelijkheden van de Osho Zen Tarot als coach-instrument en als kleurrijke methode voor zelfontwikkeling. Onderwerpen als een juiste vraagstelling, de bandbreedte van kaarten, de keuze van legpatronen en wijze van interpreteren, specifieke kaarten voor het coachen, de weg naar totaal mens-zijn, crisis en rebellie en in de wereld maar niet van de wereld zijn komen voor het voetlicht. Ieder die geraakt is door de Osho Zen Tarotkaarten kan zijn/haar licht opsteken bij de vele suggesties die er gegeven worden. In de 10 hoofdstukken worden de volgende onderwerpen behandeld.

De Tien Hoofdstukken

 • 
Hoofdstuk 1 Osho Zen Tarot als instrument bij Ontwikkeling en Coaching gaat over het effect van de Osho Zen Tarot op mensen, met praktijkvoorbeeld en het licht dat de kaarten brengen, ook soms letterlijk het licht dat op de kaarten weergegeven is.
 • Hoofdstuk 2 Over de basis in Zen die de kaarten hebben. Enkele karakteristieken van de levensstroming Zen worden behandeld.
 • 
Hoofdstuk 3 Het belang van meditatie als er Coachen met de Osho Zen Tarot plaats vindt, het proces waar het omgaat en de brug naar meditatie die de Osho Zen Tarot kaarten vormen.
 • Hoofdstuk 4 Betekenisvolle kaarten uit de Grote Arcana van de Osho Zen Tarot. Bespreking van enkele kaarten en hoe die speciaal bij coaching uitwerken.
 • Hoofdstuk 5 Betekenisvolle kaarten uit de Kleine Arcana van de Osho Zen Tarot. Hoe voor het oog negatieve kaarten een positieve handreiking kunnen bieden.
 • Hoofdstuk 6 Hoe haal je tijdens Coach sessies het meeste uit een OZT legging. Het belang van een goede vraag met uitwerkingen. Welke vragen kun je beter  te vermijden. De SMART methode als er sprake is van een traject bij het coachen.
 • Hoofdstuk 7 Keuze van Legpatronen. Wat is er te zeggen over de hoeveelheid kaarten, verder: legpatronen als het Eye Opener Legpatroon. En aspecten van Interpretatie komen aan de orde.
 • Hoofdstuk 8 De Lotus en de Modder: hoe snel worden veranderingen zichtbaar. Bespreken van specifieke kaarten die hierop een antwoord geven, zowel uit de Grote Arcana als de Kleine Arcana.
 • Hoofdstuk 9 Relevantie van Symboliek en Getallen bij Coachen met de Osho Zen Tarot. Diverse kaarten worden onder de loep genomen waarbij deze symboliek te zien is, zowel van de Grote Arcana als van de Kleine Arcana. Wat betekenen getallen op de kaarten, is er sprake van een rangordening 
of juist niet? De uitleg vindt plaats aan de hand van voorbeelden.
 • 
Hoofdstuk 10 De betekenis van de Osho Zen Tarot in onze wereld en onze tijd. Wat kan Coachen met de Osho Zen Tarot opleveren? Aan de orde komen: Een tijd van crisis, Rebellie versus revolutie, zogenoemde zelfzucht als basis voor delen, In de wereld zijn, maar er niet toebehoren. 
Ter afronding beschrijf ik Aspecten van bewustwording door de Osho Zen Tarot, die relevant zijn voor onze tijd.
  Coachen met de Osho Zen Tarot

  Praktische Hints voor de Osho Zen Tarot

Voor een rijker inzicht in de levensstroming Zen, de nuances van de Osho Zen Tarot kaarten en nieuwe legpatronen om meteen toe toepassen, is in 2017 dit boek verschenen: “Praktische Hints voor de Osho Zen Tarot“.

Mijn devies op basis van ervaring is: dichtbij de inhoud van de posities van de kaarten blijven en ook bij de betekenis van de Osho Zen Tarot kaarten zelf.
Echter: soms is een breder perspectief nodig.

Een van de grootste leerprocessen is om je zoveel mogelijk door de kaarten zelf te laten leiden. Te snel hebben we de neiging om onze eigen gedachtengang in te brengen. Maar de kaarten op zich spreken voldoende, helder en zuiver.
 De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

* De Osho Zen Tarot stelt je vraag opnieuw, waarbij 2 uitvoerige uitwerkingen worden gegeven
* Het interpreteren van de Feodale of Koninklijke kaarten
* Specifieke kaarten als ‘Exhaustion’ en ‘Inner Voice’ met hun eigen bijzonderheden
* Het duiden van speciale kaarten als ‘Laziness’ en ‘Sorrow’
* Het uitnodigende gebaar van de Osho Zen Tarot, waarbij niets opgelegd wordt
* Support bij Letting Go in het leven
* Meer Avontuur in je leven brengen

Coachen met de Osho Zen TarotEen en ander geeft een nieuwe dimensie aan je huidige manier van interpreteren van de Osho Zen Tarot. Vergroting van inzicht geeft vreugde omdat je mogelijkheden verruimd worden. Ontwikkeling maakt blij omdat bepaalde, aanvankelijk moeizame, processen gemakkelijker gaan lopen. En dat is waar Zen helemaal vóór is, getuige een van de kernuitgangspunten: Easy is Right, Right is easy.

Om het boek te bestellen, neem contact met mij op via: e mail

 

Nieuwe Toepassingen voor de Osho Zen Tarot

Haal meer uit je kaarten!  N.B. als ebook verkrijgbaar

Cover3

Als vervolg op het boek Coachen met de OshoZen Tarot is dit nieuwe boek’Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ voor de Osho Zen Tarot uitgekomen.
Er staan in totaal  4 onderdelen in, met daarin voor ieder onderdeel 6 uitgewerkte en geduide patronen,  Deze 4 onderdelen zijn:

 • Legpatronen voor individuele vragen en situaties
 • Legpatronen voor coaching
 • Relatie legpatronen
 • Patronen voor je spirituele ontwikkeling

Tussendoor staan verhalen en inzichten verwerkt. Het boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ is een ware aanwinst om je verder in de Osho Zen Tarot te verdiepen en te bekwamen.

Een zuivere en eenduidige vraagstelling is belangrijk om een optimaal rendement van je Osho Zen Tarot kaarten te hebben. Daarnaast is de keuze van het juiste legpatroon belangrijk hiervoor. Dit boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ biedt een schat aan mogelijkheden voor de diverse levens- en coachsituaties.

Voorop staat het werken met jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast komen specifieke legpatronen voor coachen, voor relaties en voor je spirituele ontwikkeling aan bod.
De auteur legt de patronen, een voor een, uit en past ze in praktische situaties toe. En op een harmonieuze manier staan Zen inzichten en verhelderende verhalen in de tekst gevlochten.
Op deze manier komt de rijkdom van de Osho Zen Tarot in volle glorie tot uiting. De oneindige mogelijkheden worden tastbaar en praktisch uitvoerbaar gemaakt. Veel inzichtrijke en genoeglijke uren bij het werken met de Osho Zen Tarot zullen het gevolg zijn aan de hand van het boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot‘.

Als een natuurlijk en waardig vervolg op ‘Coachen met de Osho Zen Tarot‘ is dit nieuwe boek ‘Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot’ ontstaan. Het boek is verkrijgbaar bij de auteur als ebook.

Het boek Coachen met de Osho Zen Tarot is ook door de auteur in het Engels vertaald.

Coaching with the Osho Zen Tarot          Engelse versie

author: Donna van der Steeg, M.A.

This book unfolds the potential of the Osho Zen Tarot as a coaching tool and as a colorful method for self-development. These Topics come into the limelight in this English edition:

 • a proper question,
 • the bandwidth of cards
 • the choice of card layouts
 • the ways of interpreting
 • specific cards for coaching
 • the way towards a total human being
 • crisis andCoachen met de Osho Zen Tarot rebellion
 • ‘in’ the world but not ‘of’ the world come into the limelight.

Anyone who has been touched by the Osho Zen Tarot cards, may take advantage of the many suggestions that are given in the book. Various aspects of coaching with this card deck are discussed and also the contemporary essence of it is explained.

Furthermore, inter alia, the life stream of Zen and the importance of meditation are exposed. And to the meaning of ‘Coaching with the Osho Zen Tarot’ in our world and in our time, a separate chapter is dedicated. The book has been created on the basis of giving many workshops and courses in working with the Osho Zen Tarot and at the request of students who loved to have available the suggestions in a book format.

About the author

Donna van der Steeg a.m. is a psychologist and she is mainly inspired by active meditation too. She works as a teacher ‘Psychology and Coaching’, psychosocial therapist and tarot professional. At various places in the world she offers courses and workshops. This book is about the special effects of the Osho Zen Tarot on people and the possibility of mirroring the unconscious. Information, insights and practical suggestions are given for working with the Osho Zen Tarot.

ISBN 978-90-8759-307-0, The book can be ordered from the author.
also available as e-book