Het Tao Orakel


Een Nieuwe Benadering van de I Tjing

Deva Padma, de ontwerpster van de Osho Zen Tarot, heeft de I TJING in beeld gebracht door prachtig geschilderde kaarten, ‘Het Tao Orakel’. In de I Tjing wordt de wijsheid van Tao weerspiegeld. En deHet Tao Orakelze oude Tao wijsheid doet juist in onze tijd weer heel erg ter zake. Zij helpt de hedendaagse zoeker om breder zicht te krijgen op het krachtenveld van zijn of haar leven.
De I Tjing brengt een diepgaande en zuivere boodschap. Deze creatie van Deva Padma heeft het Oosten en Westen in zich verenigd.
De Tao Orakel kaarten doen afzonderlijk, als op zichzelf staande kaart, hun werk, als je ze tot je door laat dringen. Maar je kunt er ook inzichtelijke patronen mee leggen of met munten mee werken.

Het Tao Orakel: integratie van het Oosten en het Westen

Deva Padma heeft ‘Het Tao Orakel’ ontwikkeld. En omdat ze zich hierbij heeft laten inspireren door verschillende 
Tao meesters onder wie Osho, noemt ‘Het Tao Orakel’ een Verlichte Het Tao OrakelNieuwe benadering van de I Tjing’.
Ze heeft in feite de I Tjing in beeld gebracht door prachtig geschilderde kaarten.
Het werk van Deva Padma heeft het Oosten en Westen in zich verenigd.
De Tarot is een mijlpaal in de Westerse wijsheid en de I Tjing is een typisch Oosterse uiting van diepgaand inzicht.
Het zijn verschillende spirituele paden die tot dezelfde hoogte leiden. En in wezen bevatten ze dezelfde waarheid.
Deze waarheid omvat het volgende: “Kijk in jezelf, want daar is alles te vinden, wees dankbaar voor je leven en leef dat ten volle. Vind je eigen unieke manier van expressie en geef uitdrukking aan jezelf, opdat jij iets aan het leven terug kunt geven. Het leven is elk moment nieuw. Loop het niet mis. Het leven is Goddelijk net zoals jijzelf.”

Bij de verrassend mooie en met diepte geschilderde Tao Orakelkaarten hoort een stevig boekje met uitleg.
Padma verwijst onder meer naar Osho’s visie op Tao en die luidt: “Tao is het ultieme principe dat het hele Bestaan bij elkaar houdt. Het is geen dogma of religie. Het gaat om puur inzicht, het woord dat het dichtst bij Tao komt is ‘Natuur’ en wel met een hoofdletter N.”
De kaarten spreken veelal voor zichzelf, ze geven dieper inzicht in onze spirituele ontwikkeling en in de dagelijkse realisering hiervan.

Originele Schilderingen

‘Het Tao Orakel’ bestaat uit 64 inzichtkaarten met originele schilderingen. Het zijn uitdrukkingen van hoe

Het Tao Orakel

Afbeelding 61. Inner Truth

verschillend het leven kan zijn en het zijn dus openbaringen van de verschillende aspecten van Tao.
Er wordt gesteld, dat de Tao zich voor ieder op een andere manier openbaart.
De kaarten spreken tot ons via een universele taal van archetypen en symbolen, waarvan de waarheid zonder woorden tot ons komt.

Tao mensen gaan er vanuit, dat een schildering die harmonie uitdrukt bij degene die deze waarneemt harmonieuze gevoelens kan opwekken. Het schilderen is dan een middel om wezenlijke zaken aan elkaar door te geven. Hoe zuiver de overdracht is, is mede afhankelijk van de staat van bewustzijn van de waarnemer.

Hexagrammen

In de rechter beneden hoek van elke kaart staat een traditioneel I Tjing Hexagram, een patroon van 6 lijnen, onderbroken lijken en niet-onderbroken lijnen.
Dit I TJing Hexagram speelt een belangrijke rol in het onderkennen van veranderingen in je ontwikkelingsproces.
Parallel aan deze traditionele hexagrammen, zijn er 8 nieuwe symbolen ontwikkeld om de energetische kwaliteit waarnaar het Tao Orakel verwijst inzichtelijk te maken. Deze staan in de linker beneden hoek van elke kaart. Als je het traditionele lijnenspel niet zo toegankelijk vindt, is deze andere symboliek dat waarschijnlijk wel.
Nu wordt er een kaart van het Tao Orakel nader bekeken. Achtereenvolgens komen de afbeelding, de dynamiek van de kaart uitgedrukt via het hexagram of via de andere symboliek en de veranderingstendens die zich aftekent.
Hier volgt een uitgewerkt voorbeeld van het hele proces van ontdekking.

Kaart 4 Jeugddwaasheid

De kaart Jeugddwaasheid weerspiegelt het volgende. Iedere dag begint als een onbeschreven blad papier. De lessen die er op geschreven zullen worden, zijn nog onbekend. Sommige levenslessen worden snel duidelijk en bij andere zal de grote Leermeester die de Tao is je steeds weer testen of de les tot je doorgedrongen is. Door intellectueel de dingen te verstaan, wordt de ware wijsheid niet verkregen.
Het Tao OrakelJeugdige onbezonnenheid geeft groot ongeduld weer. Het hexagram duidt dit ook aan, want de dynamiek is: Boven Berg Beneden Water. Alles moet NU gebeuren.  Maar je kunt in het leven geen stappen overslaan en respect afdwingen.

Klassiek Verhaal van de Tovenaarsleeerling

Hierover bestaat een klassiek verhaal, dat van de tovenaarsleerling. Hij wil zo graag aan het toveren slaan in plaats van zijn dagelijkse karweitjes te doen. En hij is een knappe student die de kunst heeft leren afkijken van zijn meester- tovenaar.
Zwaaiend met zijn toverstaf slaagt hij erin om magische helpers op te roepen. Maar hij valt in slaap en blijft onwetend van de chaos die er ontstaat. Uiteindelijk redt de meester-tovenaar hem en die spreekt hem stevig toe. De onachtzaamheid van de leerling had bijna rampzalige gevolgen gehad. Maar de leerervaring was van onschatbare waarde: boekenwijsheid is van weinig waarde in een crisissituatie.
Alleen door bewust te blijven en de gevolgen van je handelingen te overzien kun je in harmonie leven met de Tao.

Verandering Vaststellen door ‘Het Tao Orakel’ en de I Tjing

Als je kaart 4. Jeugddwaasheid treft, laat je je erdoor raken. De afbeelding, de dynamiek van de kaart uitgedrukt in het hexagram en de wijsheid van de Tao en de I Tjing geven je de nodige inzichten in wat deze kaart kan betekenen. Wat hebben ze je te zeggen voor je leven op dit moment, hoe kun je de hints het beste integreren in je leven.
De aansluitende vraag is: blijft de situatie zo dat Jeugddwaasheid het beeld bepaalt? Of is er wellicht, vooral nadat je je voordeel gedaan hebt met de inzichten, een verandering te bespeuren.Het Tao Orakel

Dat is het mooie van ‘Het Tao Orakel’ dat de I Tjing weerspiegelt. Je kunt er veranderingstendensen mee ontdekken in je leven. Dat gebeurt via de methode van de klassieke I Tjing, door muntjes op te werpen.
Voor elke lijn van het hexagram werpen we eenmaal. Alledrie de munten moeten allemaal ofwel kop ofwel munt vertonen, wil er iets gebeuren. De onderbroken lijn wordt als ‘yin’ opgevat en de niet- onderbroken lijn als ‘yang’.
Ik heb 6x gegooid, voor elke lijn eenmaal en er wordt van onderaf begonnen. Bij de zesde worp toonde zich 3x munt en dat betekent dat de zesde lijn, een yang-lijn, gaat veranderen in een yin-lijn.

Hierdoor krijgen we een ander hexagram. Het onderste element blijft Water. Het bovenste element verandert van Berg in Aarde, ook wel het Ontvangende genoemd. Op het schema achterop het begeleidende boek kunnen we zien, welke kaart bij de nieuw vertoonde dynamiek hoort. Welke Tao Orakel kaart hoort bij het nieuwe hexagram Boven Aarde beneden Water.
Het Tao OrakelDit blijkt kaart 7. Discipline te zijn. Het stormachtige dat in Jeugddwaasheid zit, heeft door impulsief gedrag mogelijk veel stof doen opwaaien met soms onplezierige gevolgen voor jezelf en voor anderen. Vanuit een nieuwe invalshoek kijk je hier rustiger naar. Je houdt je kracht meer bij jezelf en binnenshuis.
Discipline in de Tao is niet iets wat van buitenaf opgelegd wordt, maar wat zich van binnenin aandient. De tijd is er rijp voor, je bent tot inzicht gekomen. Daarna kun je je houding met oefeningen sterker maken. Vervolgens stel je in alle rust een plan op van hoe je je krachten het beste inzet waardoor je invloed uit kun oefenen. Was het bij 4. Jeugddwaasheid zo dat je ‘alle kanten op vloog’, dan is er nu, bij 7. Discipline, meer sprake van beleid op basis van inzicht en geoefendheid.

Zo zie je dus prachtig de verandering weergegeven, in geschilderd beeld en in de dynamiek van het hexagram.
Het is een blijvend boeiende manier om zo in kaart te brengen wat de mogelijk veranderingstendens kan zijn. En je beweegt hierdoor, je brengt bewustzijn in de stroming van je leven.

Om dit werken met ‘Het Tao Orakel’ zelf te leren, bied ik verschillende workshops aan. Een kleurrijke syllabus met informatie wordt voor het volgen van workshops met ‘Het Tao Orakel’ uitgereikt.