Piramide layout met Tao Orakel en I Tjing


‘Piramide layout met Tao Orakel en I Tjing’ geeft 9 hints bij Veranderingsprocessen

De Piramide layout met Tao orakel en I Tjing gaat over de set Tao Orakel kaarten die gecreëerd is door dezelfde begaafde schilderes, Deva Padma, als die van de Osho Zen Tarot. De kaarten geven de 64 gezichten van de Tao weer die voor iedereen van belang zPiramide layout met Tao Orakel & I Tjingijn in de (spirituele) ontwikkeling. Het zijn de gezichten van verandering. Immers: alles verandert behalve de verandering zelf.
Daarom is het maar beter om je ervan bewust te zijn, je ervoor open te stellen en er zonodig en zo mogelijk op te anticiperen.
Verandering is prachtig: het geeft nieuw leven, frisheid en avontuur. De menselijke mind haakt echter naar stabiliteit, herhaling, alles laten zoals het is of zelfs naar terugverlangen naar het oude. Maar niet wij leiden het leven, het leven gaat daarentegen door ons heen.
Willen we er het meeste uithalen, dan geven we ons hieraan over. Verzetten we ons ertegen, dan ontstaan er vroeg of laat allerlei klachten, lichamelijk, psychisch en op spiritueel gebied gebeurt er weinig.
De Tao Orakel kaarten helpen bij het in kaart brengen van je leven, namelijk welke processen er spelen en de situatie beter begrijpen.
Via de methode van de I Tjing gooien we muntjes op en zo kunnen we de veranderingstendensen bespeuren.
Eerst wordt het Piramide-patroon gelegd dat uit 9 kaarten bestaat.

‘Piramide layout met Tao Orakel en I Tjing’

Onderstaande ‘Piramide layout met Tao Orakel en I Tjing’ was absoluut de weergave van het moment voor mij en voor wat op korte termijn stond te gebeuren. Ik was opnieuw verrast over de helderheid en het bewustmakende effect waarvan sprake was.
Er kwam een voorstel op me af dat me op het moment in feite teveel belastte. Maar ik merkte dat dit niet tot in alle lagen tot me doorgedrongen was, dat ik maar al te bereid was om enigszins inschikkelijk te zijn. Ik werd daardoor extra alert op wat er zich aandiende en wat al een voorgeschiedenis had.
Dit werd nog eens benadrukt door de bovenste kaart, 27 de Mondhoeken: zorg dat wat je inneemt ook Piramide layout met Tao Orakel en I Tjingverteerbaar voor je is. Een standvastige houding werd aangewakkerd door de kaart 43 Vastberadenheid, aan de rechterkant op de 2e regel.
Een houding van ‘Wachten’, kaart 5, en vertrouwen op je natuurlijke kwaliteiten, kaart 22 Charisma, worden weerspiegeld op de onderste rij.
De support van de Familie, kaart 37, die niet je biologische verwanten hoeven te zijn maar de mensen met wie je je in spiritueel opzicht verbonden voelt, was er onmiskenbaar. De hint is er om dit goed tot je door te laten dringen.
Oog hebben voor kleine dingen, kaart 62, en hoe die op subtiel niveau belangrijk zijn, is een essentiële reminder. Van alle kanten wordt ons immers toegeroepen, dat ‘groot’ en ‘veel’ alleen maar belangrijk zijn.De laatste kaart geeft de ontwikkelingsmogelijkheid van de situatie weer. Het is kaart 29 het Onpeilbare. Er kan zich van alles aan onverwachts voordoen en het is zaak om je daar niet door uitPiramide patroon met Tao Orakel en I Tjing je evenwicht te laten brengen. Wees alert en ga moedig, in je eigen tempo, voorwaarts.
Dit hele Piramide patroon ademt een bewustzijn waardoor de dingen los kunnen komen. De zaken van buitenaf worden gezien, er wordt mee gedeald, maar je laat je er niet door belasten.
De laatste kaart van het patroon, 29. Het Onpeilbare, nodigde uit om na te gaan welke veranderingstendens er was.

Veranderingstendens vaststellen

Hiertoe vond het volgende proces plaats.
De dynamiek van kaart 29 Het Onpeilbare bestaat uit: beneden WaterPiramide layout met Tao Orakel & I Tjing, boven Water. Er zijn 6 yin- en/of yang-lijnen. Voor elke lijn worden eenmaal de 3 muntjes opgeworpenYin staat voor kop en yang staat voor munt. Als er 3x kop of 3x munt verschijnt, verandert het yin- of yangteken. Bij het werpen van de muntjes bleek dat de 2e lijn van onderen veranderde. Deze yang-lijn werd door de 3x munt-worp een yin-lijn. Hierdoor kwam ik ook op een andere dynamiek uit, namelijk die van kaart 8. Deze geeft: Beneden het Ontvangende, boven Water. En deze nieuwe constellatie brengt een andere kaart, een geheel nieuw gezicht van de Tao voor ’t voetlicht en dat is: kaart 8 Aaneen-geslotenheid. Er is een verandering te bespeuren van een ‘onpeilbare situatie ingaan’, met alle loerende onzekerheden van dien waardoor je gemakkelijk je balans kunt verliezen, naar: ‘aanknopingspunten met anderen’. Van je totaal, rücksichtslos, in het onbekende storten, ga je zoeken naar mogelijke samenwerking, zodat het proces soepeler wordt en je het voor jezelf lichter maakt, zonder compromissen te sluiten waar je niet achter kunt staan. Het Piramide layout met Tao Orakel & i Tjinglijkt allemaal erg flink en dapper om onbesuisd de dingen tegemoet te treden. Een subtiele benadering met oog voor waar de verbinding ligt, kan af en toe veel heilzamer zijn.
De conclusie bij deze veranderingstendens is: een kans op coöperatie zal ik niet afslaan zonder haar eerst grondig onderzocht te hebben. Het Geheel is meer dan de Som der Delen. Dus: elkaar vinden en ontdekken waar je aansluiting hebt, is een vruchtbare mogelijkheid om in een soepele verbinding dingen te pakken.
Deze ‘Piramide layout met Tao Orakel en I Tjing’ bracht me hier 9 waardevolle hints en door de toepassing van de I Tjing: in totaal 10 hints.

Nieuwe workshops Tao Orakel en I Tjing vinden plaats op: zondagen 15 en 29 mei.

 


Over Donna-admin

Psycholoog vanuit westerse scholing. Ontdekking van de 'Psychologie van de Boeddha's' onder inspiratie van de verlichte meester Osho. Meditatie is voor mij een must voor iedereen die wil groeien in bewustzijn. Het is de basis van mijn eigen leven en werken. Eigen bedrijf 'Donna Cursussen en Workshops' waarin ik zelf ontwikkelde cursussen geef en diverse consulten aanbied. Auteur van 5 boeken, waarvan 1 in het Engels. Op mijn andere website www.ma-donna.nl is ook veel informatie over mijn werk en visie te vinden.