nieuw!Osho Zen Tarot Nederlands begeleidend Tekstboekje


NEDERLANDS-talig tekstboekje bij de Osho Zen Tarot , Vervanging, is nu weer verkrijgbaar

* Voor mensen die de Osho Zen Tarot nieuw aanschaffen, is er na een jaar, ook weer een set met Nederlands tekstboek verkrijgbaar. Wie in later stadium een Nederlands tekstboek wil aanschaffen, kan de door mij aangeboden vervanging bestellen.

 Osho Zen Tarot Nederlands begeleidend TekstboekjeDe Osho Zen Tarot, Nederlandse uitvoering, is in losse vorm, niet langer beschikbaar en het Nederlandse tekstboekje dus ook niet meer. Hier is de Vervanging met dezelfdeOsho Zen Tarot Nederlands begeleidend tekstboekje
inhoud. Om met de kaarten te werken is het prettig om de Nederlandse beschrijving van de kaarten, de symboliek, de werkwijze etc. te gebruiken, zo blijkt telkens weer. Als je interesse hebt, neem contact met mij op via e mail 

De Prijs is 15,00 € plus een klein bedrag aan portokosten

Het boekje bevat een beschrijving van iedere kaart van de Osho Zen Tarot, in totaal 79 kaarten. Op inleidende pagina’s wordt op de uitgangspunten bij deze bijzondere vorm van Tarot ingegaan. Verder wordt de structuur van het Osho Zen Tarot deck uitgelegd, met:

  • Grote  Arcana, de thema-kaarten
  • Kleine Arcana, ingedeeld volgens de 4 elementen: Vuur, Water, Wolken,Regenbogen
    met als specifiek onderdeel: de Feodale of Koninklijke kaarten

Tevens worden mogelijkheden voor legpatronen geschetst.

Osho Zen Tarot Begeleidend Tekstboek

Toekomst voorspellen versus hier-en-nu

Tarot wordt van oudsher gebruikt om de toekomst te voorspellen. De Osho Zen Tarot richt zich er echter op een inzicht in het hier-en-nu te geven en is gebaseerd op de oude wijsheid van Zen. De levensstroming Zen is een wijsheid die stelt dat de gebeurtenissen om ons heen een weerspiegeling zijn van onze eigen gedachten en gevoelens. Dit is zelfs het geval als we ons er niet van bewust zijn dat die gedachten en gevoelens bestaan.Osho Zen Tarot Nederlands Begeleidend tekstboekje
De Osho Zen Tarot helpt ons om onze opmerkzaamheid weg te halen bij de gebeurtenissen die zich buiten ons afspelen. Op die manier kunnen we een nieuw en helder begrip vinden van wat er zich in ons eigen hart afspeelt.
De kaarten zijn afbeeldingen van de prachtige schilderijen van Ma Deva Padma die gemakkelijk te begrijpen zijn en waarmee je eenvoudig zo contact maakt.
Dit Nederlands Begeleidende Tekstboek geeft vingerwijzingen naar waar het allemaal om draait. Het zijn teksten uit Osho’s toespraken over Zen waarmee hij zijn meesterlijk inzicht toevoegt aan het Hier en Nu.

De Schilderes aan het woord

“Ik zie dat de Osho Zen Tarot als een zen-stick werkt die een flits van begrip teweegbrengt die diep doordringt in de laag onder onze dagelijkse beslommeringen.  Dit kan leiden tot een verhoogd bewustzijn en begrip, waardoor zelftransformatie plaats kan vinden.” 

Ma DevaPadma, schilderes van de Osho Zen Tarot kaarten.