OZTarot Letting Go


Osho Zen Tarot kaarten nader bekeken: OZTarot Letting Go

OZTarot Letting Go LoslateWe bekijken een speciale belichting van OZTarot Letting Go kaart
De betekenis van de Osho Zen Tarot kaarten zijn uiteraard in het begeleidende boekje bij de Osho Zen Tarot set te lezen. Dat is het meest basale wat je erover kunt zeggen.

Daar kun je mee uit de voeten als je een afzonderlijke kaart wilt interpreteren of een legpatroon wilt duiden.

Deze benadering gaat in de eerste plaats uit van de leverstroming Zen. En dan gaat het om Osho’s specifieke commentaar bij Zen. Hij heeft het grootste deel van zijn 700 boeken aan Zen Boeken gewijd.

Zen zat lange tijd in de hoek van ‘uiterste discipline’, striktheid in het naleven van voorschriften. Osho heeft de frisse levensstroming die Zen in wezen is, uit de stoffige hoek gehaald. Het is in feite de enige spirituele richting die niet tot een religie verworden is, tot een vastgeroest stelsel van do’s en don’t’s.

De Osho Zen Tarot heeft ook duidelijk dat frisse luchthartige, maar wel bewuste. De kaarten komen meteen OZTarot Letting go Loslatenbinnen bij mensen en weten hen direct te raken, op welke manier dan ook. Op de de afbeelding rechts zien we een van de manieren waarop Osho Zen kenschetst. De vertaling van deze tekst in het Nederlands luidt:

“Zen is geen filosofie. Zij is Poëzie. Zij doet je geen voorstel. Ze overtuigt je eenvoudigweg. Zij argumenteert niet. Zij zingt gewoon haar eigen song.” Osho

Het Osho Zen Tarot Handboek biedt uitgebreidere beschrijvingen van iedere Osho Zen Tarot kaart. Daar kun je dus terecht voor een grotere diepgang.

Je kunt ook regelmatig Zen beschrijvingen van Osho tegenkomen die een kaart in een speciaal daglicht zetten.

OZTarot Letting Go

Bijvoorbeeld de belichting van Letting Go/Loslaten, kaart 8 van het element water van de Kleine Arcana. Hieronder zie je de kaart, met daarbij de oorspronkelijke schildering van Deva Padma voordat hij voor de kaart werd toegepast.

OZTarot kaart Letting GoDe Mystici zeggen: “Life is Letting Go’. Het is een grote reeks momenten van Loslaten. Zelfs zozeer dat je ’s avonds sterft en de volgende dag opnieuw geboren wordt.

OZTarot kaart Letting Go

En meer poëtisch luidt de tekst dan als volgt:

THE MORNING HAS COME
“De morgen is aangebroken. Zij heeft aan je deur geklopt. Je bent tot bewustzijn gekomen. Maar je bewustzijn is nog erg breekbaar, erg teer. Je kunt weer in slaap vallen, ja, dat is mogelijk, maar je bent nog steeds bewust.” Osho

“The morning has come. It has knocked on the door. You are aware. Fragile is the awareness as yet, very delicate. You can fall asleep again, yes, that is a possibility, but still you are aware.” Osho

Het leven is Letting Go, elke dag en elk moment. Maar wel bewust, het is juist een groei in bewustzijn.

 


Over Donna-admin

Psycholoog vanuit westerse scholing. Ontdekking van de 'Psychologie van de Boeddha's' onder inspiratie van de verlichte meester Osho. Meditatie is voor mij een must voor iedereen die wil groeien in bewustzijn. Het is de basis van mijn eigen leven en werken. Eigen bedrijf 'Donna Cursussen en Workshops' waarin ik zelf ontwikkelde cursussen geef en diverse consulten aanbied. Auteur van 5 boeken, waarvan 1 in het Engels. Op mijn andere website www.ma-donna.nl is ook veel informatie over mijn werk en visie te vinden.