Depressie…wat kun je er zelf aan doen?


De praktische handreiking van een Verlichte

Nederland is opgeschrikt door twee recente voorvallen van levensbeëindiging bij relatief bekende mensen. Depressie wordt aangegeven als de waarschijnlijk dieperliggende oorzaak te zijn van dit fenomeen.
66 Wolken 9 VerdrietDe westerse psychiatrie en psychologie staan telkens met lege handen als er extreme gebeurtenissen, voortkomend uit depressie, als deze plaatsvinden. Ze schrijven medicijnen voor of bieden therapieën aan. Beide geven grote kans op afhankelijkheid van de client en vinden plaats vanuit een eigen bestaan van deze hulpverleners dat lang niet altijd gelukkig blijkt te zijn. Iedere keer als er een exces is, spreken de deskundigen over ‘het niet begrepen worden’ van deze mensen terwijl een wezenlijke methode niet wordt aangereikt omdat men zich hier zelf niet in verdiept heeft.

Depressie als oorzaak

De term ‘depressie’ kwam regelmatig voorbij als zijnde de dieperliggende oorzaak van de recente gebeurtenissen. Vele deskundigen kwamen aan het woord, met uitleg die mijns inziens eerder mystificerend werkte dan verhelderend. De aanbevelingen zijn onder andere dat het verschijnsel ‘depressie’ meer erkend moet worden, men beter naar depressieve mensen dient te luisteren, mensen met een depressie aangemoedigd dienen te worden om erover te praten.
Het totaal aantal suicides is dit jaar voor het eerst niet gestegen. Maar gemiddeld zijn het er nog altijd zo’n vijf per dag.
Men wil nu het accent op de meest genoemde oorzaak leggen en dat is dus depressie. Er zijn plannen om een ‘depressie festival’ te organiseren. Helemaal prima natuurlijk om lotgenoten en betrokkenen te verzamelen en er zelfs een feestelijk tintje aan te geven.
Ook wordt er gesproken over een ‘depressie zender’, waarbij ik me afvraag of je het verschijnsel dan niet gaat institutionaliseren. Depressie blijkt hierdoor dan onlosmakelijk verbonden te zijn met ‘het leven’. Maar er zijn Mystici die ons er eeuwenlang op gewezen hebben ‘dat geluk dat onze natuur is’. Hierin gaat de Verlichte mysticus Osho wellicht het verste als hij spreekt over zijn afwijzing van de ‘life negative’ elementen die in elke godsdienst zitten.
In een vraag aan Osho heb ik in dit opzicht wel de meest pure impressie van hem ontvangen. De vragensteller zei: “Osho, u bent altijd zo blijmoedig, hebt u nu nooit eens een moment dat u teneergeslagen bent?” Osho’s reactie was: ”I even forgot the strategy to be sad.” Met andere woorden: van nature zijn we levensblije mensen, maar we raken die kwaliteit, om allerlei verschillende redenen, kwijt. Het mooie is, dat wat je ooit hebt gehad, je heel vaak ook terug kunt vinden.

Osho zegt over Depressie:

“Ben je depressief? Accepteer het! Je kunt niet lang depressief zijn. De zon komt op, gaat onder, de depressie komt, vreugde ontstaat en verdwijnt weer, maar jij zit daar niet in gevangen.”  
”Als je depressief bent, wees dat dan gewoon.
Wat kun je eraan doen? Wat je ook maar probeert, zal gedaan worden vanuit depressie en het zal dus meer verwarring Depressiescheppen….Je kunt mediteren, maar wat wil je doen? De depressie zal aanwezig zijn. Omdat je depressief bent, zal bij wat je ook maar doet, de depressie altijd volgen. Er zal meer verwarring ontstaan, meer frustratie, omdat je het niet klaarspeelt. En omdat je geen succes hebt, zul je je nog depressiever voelen en dit kan tot in het oneindige doorgaan. Het is beter om bij de eerste depressie te blijven dan om een tweede cirkel tot stand te brengen of een derde. Blijf bij de eerste; de originele is okay. Je bent depressief, dus dit is hoe het Bestaan zich op dit moment aan jou voordoet.”

Dit kun je zelf aan depressie doen

Osho zegt: “Blijf hierbij. Wacht en kijk ernaar. Je kunt niet zo lang depressief zijn want in deze wereld is niets permanent. Deze wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Deze wereld kan zijn basale wet niet voor jou veranderen zodat jij voor altijd depressief blijft. Niets is hier voor altijd; alles is in beweging en aan het veranderen. Het Bestaan is als een rivier; die kan niet voor jou stoppen, alleen voor jou zodat jij voor altijd depressief blijft. 
De situatie is aan het veranderen, zij is in feite al veranderd. Als je naar je depressie kijkt, zul je ervaren dat zelfs je depressie een moment later niet hetzelfde is; zij is anders, zij verandert steeds. Kijk ernaar, blijf erbij en doe gewoon niets.
Zo kan de transformatie plaatsvinden door middel van niet-doen. Dit is wat bedoeld wordt met ‘inspanning-loze inspanningBoek der Geheimen’.
Een niet-accepterende mind zal gewoon helemaal nooit iets accepteren. Maar als je je eenzaamheid, je depressie of je verdriet kunt accepteren, ben je al bezig om deze achter je te laten. Acceptatie is transcendentie. Je hebt precies de basis weggehaald en dan kan je depressie niet blijven voortbestaan.”
Uit: Het Boek der Geheimen, Deel 1, hoofdstuk 2.
Dit boek dat de 112 meditatietechnieken uit de Vigyan Bhairav Tantra bevat, is in het Nederlands en in het Engels verkrijgbaar.bookofsecrets NEW

Het Boek der Geheimen,
ISBN 978-90-5980-124-0

lees meer

The Book of Secrets,
ISBN 978-0312650605

verkrijgbaar bij

lees meer